Mepi.pl

Adobe Photoshop – smart obiekty i smart filtry

Pierwsza darmowa lekcja z programu Photoshop prezentuje jak wykorzystać smart obiekty oraz smart filtry. Są to niezwykle ważne narzęcia w programie firmy Adobe, dlatego nasz nauczyciel zaprezentował je na samym początku.

Film pokazuje po kolei, jak działać na grafice rastrowej oraz poprawiać zamazane obrazy. Niezwykle istotna jest jakoś obiektu, dlatego tak ważną jest wiedza na temat smart obiektów. Równie tzw. prawdziwe klony są tematem filmu. Zachęcamy do obejrzenia!

 

 

0 responses on "Adobe Photoshop - smart obiekty i smart filtry"

Leave a Message