Mepi.pl

Certyfikat

Czym jest Certyfikat Mepi?

  • Certyfikat mepi jest dokumentem potwierdzającym ukończenie kursów mepi.pl. Potwierdza on opanowanie całej wiedzy, która została przekazana w kursach. Dzięki wykonaniu zadań, które są podstawą do jego otrzymania, wiemy że kursant wykonał pracę samodzielnie i z należną starannością.

 

Jak uzyskać certyfikat mepi.pl?

  • Wystarczy wybrać kurs, przerobić materiał w nim omawiany i wysłać do nas zgłoszenie, wraz z wykonanym samodzielnie projektem do oceny. Gdy projekt zostanie oceniony pozytywnie wystawimy certyfikat.Certyfikat w wersji pdf jest bezpłatny.

 

Maj 11, 2012

0 responses on "Certyfikat"

Leave a Message