Mepi.pl

iPAD zastąpi zwykły podręcznik?

Wczoraj w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek i jak co roku powróciły dyskusje na temat drogich książek i ciężkich tornistrów.

Chcąc rozwiązać ten problem, MEN w lipcu tego roku przedstawił propozycję rozporządzenia, które pozwalałoby uczniom na korzystanie w szkole z podręczników w formie papierowej, jak i elektronicznej. Tylko uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mieliby obowiązek zakupienia wyłącznie materiałów edukacyjnych w wersji papierowej.

Pomysł wydaje się rozsądny, ale wzbudza u wydawców pewne wątpliwości. Ich zdaniem szkoły nie są przygotowane na taką zmianę, ze względu na to, że nie wszystkie wyposażone są w komputery. Ponadto, ceny tradycyjnych podręczników jeszcze bardziej by wzrosły, a i ceny wprowadzonych e-podręczników nie byłyby niskie. Wiążę się to z kosztami utrzymania platform e-learningowych, w które wydawnictwa musiałyby w takim przypadku zainwestować. Największa jednak jest obawa przed piractwem, ponieważ podręcznik w wersji elektronicznej byłyby łatwiejsze do skopiowania.

Chociaż w pewnym stopniu można zrozumieć argumenty wydawców, to powinni oni jednak najpierw odrobić swoją prace domową i bliżej zapoznać się z tym, jak działa machina zwana piractwem. Rzeczywistość pokazuje, że w większości przypadków im droższy produkt, tym częściej jest kopiowany. Z kolei, jeśli cena jest niższa, okazuje się, że kopiowanie nie wydaje się już takie kuszące. Najlepszym tego przykładem są pliki muzyczne iTunes, które ze względu na swoją atrakcyjną cenę (0,99$) cieszą się dużą popularnością. Z kolei pomysł MEN, który zakłada, że podręcznik w formie elektronicznej musi być identyczny z tym w formie papierowej, wydaje się nieco absurdalny. Technologie mają dawać nowe możliwości edukacyjne, wzbogacić i uatrakcyjnić proces nauki, a nie być tylko elektroniczną kopią swoich papierowych odpowiedników. A wy jaką formę nauki preferujecie?

0 responses on "iPAD zastąpi zwykły podręcznik?"

Leave a Message