Mepi.pl

Kurs phpMyAdmin z elementami SQL

Mepi.pl jest w trakcie przygotowania zupełnie nowego kursu dla naszych użytkowników. Będzie on dostępny dla wszystkich, którzy już posiadają dostęp, a także dla zupełnie nowych użytkowników.

Będzie to kurs phpMyAdmin z elementami SQL. Zagadnienie to jest coraz popularniejsze, dlatego by wyjść naprzeciw potrzebom dzisiejszego rynku, mepi zdecydowało się na przygotowanie właśnie takiego szkolenia wideo.

Czym jest phpMyAdmin? To darmowe oprogramowanie stworzone w PHP, którego zadaniem jest prowadzenie administracji SQL na stronach www. Oprogramowanie to jest wydawane na licencji GNU, co czyni je zupełnie bezpłatnym. Istotnym elementem tego systemu jest to, że wszystkie czynności prowadzone być mogą na poziomie przeglądarki internetowej, bez dodatkowych programów czy z wykorzystaniem tekstowego interfejsu.

phpMyAdmin najczęściej wykorzystywane jest przy opracowywaniu baz danych, indeksów, relacji czy różnego rodzaju tabel. Kurs, który zostanie udostępniony już wkrótce na stronie mepi.pl zawierać będzie takie oto elementy:

1. DDL – język definiowania danych

 • Zapoznanie ze środowiskiem phpMyAdmin
 • Tworzenie tabel
 • Typy danych
 • Definiowanie ograniczeń integralnościowych
 • Wartości domyślne

 

2. DML – język manipulowania danymi

 • Wstawianie danych i polecenie INSERT
 • Modyfikowanie danych i polecenie UPDATE
 • Usuwanie danych i polecenie DELETE

 

3. Język danych SQL

 • Polecenie SELECT
 • Klauzula WHERE
 • Operatory SQL
 • Klauzula ORDER BY

 

4. Funkcje(1)

 • Funkcje znakowe
 • Funkcje liczbowe

 

5. Funkcje(2)

 • Funkcje operujące na datach
 • Wyrażenie CASE

 

6. Grupowanie danych

 • Funkcje grupujące
 • Operator GROUP BY
 • Klauzula HAVING
 • Sortowanie po grupowaniu

 

7. Połączenia i operatory zbiorowe(1)

 • Iloczyn kartezjański
 • Podział połączeń
 • Połączenie równościowe
 • Połączenia naturalne
 • Połączenia nierównościowe

 

8. Połączenia i operatory zbiorowe(2)

 • Połączenia zewnętrzne prawo i lewostronne
 • Stosowanie operatorów zbiorowych

 

Kurs ten zostanie wydany już w najbliższym czasie. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz fanpage’a na Facebook’u. Z pewnością powiadomimy wszystkich o naszym nowym szkoleniu.

0 responses on "Kurs phpMyAdmin z elementami SQL"

Leave a Message