Mepi.pl

Nowa Strefa – Social Media

Mepi.pl idzie z duchem czasu, dlatego też od dzisiaj możecie znaleźć na stronie zupełnie nową Strefę, która będzie zajmować się tematyką social media.

 

Czym tak naprawdę są owe social media? W końcu obecnie to tak popularne określenie. Najkrócej można je opisać jako interakcję wielu użytkowników Internetu, z której to powstaje nowa, oryginalna treść. To odejście od monologu uprawianego przez wielkie koncerny, na rzecz dialogu w sieci. Szersza dystrybucja, łatwiejsze rozprzestrzenianie się informacji to cechy charakterystyczne dla Web 2.0, czyli właśnie sieci interakcji.

Co niezwykle ważne, w social mediach nie tylko same treści ale i informacje będące odniesieniami do nich wytwarzane są przez wszystkich internautów. Co oznacza, że mogą być to:

  • profesjonalni twórcy (np. dziennikarze, eksperci, etc.)
  • strony których informacja dotyczy bezpośrednio
  • postronni obserwatorzy, osoby zainteresowane („zwykli ludzie”).
 
 

Social media można podzielić w pewien sposób. Oczywiście podział jest umowny, jednak daje duże ułatwienie przy podziale mediów społecznościowych. Podział na funkcje:

  • Media społecznościowe służące publikacji prezentacji opinii i poglądów. Najbardziej znaczące przykłady to choćby blogi, mechanizmy wiki czy serwisy dziennikarstwa obywatelskiego. Są jednymi z najstarszych rozwiązań social media.
  • Media społecznościowe służące współdzieleniu zasobów. To kategoria, która bardzo jednoznacznie bazuje na idei Web 2.0. Wszelkiego typu zasoby jak filmy wideo, zdjęcia, obrazy, prezentacje, aplikacje są przechowywane i udostępniane z poziomu serwerów sieciowych.
  • Media społecznościowe nastawione na współtworzenie lub kooperację. Charakterystyką tej kategorii rozwiązań social media jest tworzenie się społeczności na krótki czas lub jeśli istnieje ona dłużej, ma charakter zamknięty.
  • Media społecznościowe nastawione na budowanie i podtrzymywanie relacji. Chyba najszerzej obecnie zaadoptowana kategoria mediów społecznych. Odnosi się to zwłaszcza do serwisów typu social networking, których główną rolą jest właśnie budowanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi. Czyli łączenie ludzi.
  • Media społecznościowe nastawione na komunikację i dyskusję. Tego typu rozwiązania są jednym z najstarszych w sieci. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim fora oraz komunikatory internetowe oraz czat.
  • Media społecznościowe nastawione na bieżące informowanie i odnoszenie się do aktualności. To kategoria, która nastawiona jest na relacjonowanie i odnoszenie się do bieżących wydarzeń. Rozwiązania tworzone w ramach tej kategorii skupiają się na tym co dzieje się obecnie. W tej kategorii znajdują się mikroblogi, serwisy obywatelskie oraz livestream.

 

Dla łatwiejszego ukazania podziału, prezentujemy wykres kołowy zawierający każdy z typów social media.

 

social-media

 

A co znajdzie się w Strefie? Już teraz macie dostęp do już istniejących kursów WordPress oraz Blogspot. Ale bez obaw, kategoria stale będzie poszerzana. Już teraz tworzymy serię filmów na temat kryzysów w social media. Podobno jeden niewłaściwy wpis na tablicy to nawet strata 20 fanów. A może więcej? Przekonajcie się sami, analizując z nami case studies z całego świata.

Sprawdźcie już teraz naszą Strefę i przekonajcie się, że social media mają coraz większe znaczenie we współczesnym świecie.

0 responses on "Nowa Strefa - Social Media"

Leave a Message